دوچرخه سواری
به دلیل کشش عضلات پا در این ورزش لازم است که دوچرخهسوار در حین مسابقه از استقامت خوبی برای طی کردن مسافتهای نسبتا طولانی برخوردار باشد.
نظرات کاربران
UserName