گربه ملوس
علت برق زدن چشم گربهها در شب وجود پوششی به نام پرده درخشان در چشم آنها است که به دید بهتر آنها در نور کم کمک میکند
نظرات کاربران
UserName