نخستین انسانی که پا به ماه گذاشت
اکنون دیگر رسانه های امریکایی پر شده از تصاویر نیل ارمسترانگ، کسی که لقب نخستین انسانی را یدک می کشد که پا به سطح ماه گذاشته و روز گذشته هم درگذشت. مردی که روس ها هیچ گاه سفرش به ماه را باور نکردند.
نیل آرمسترانگ مانند محمد علی کلی یکی از آن نمادهای آمریکایی است که همه رئیس جمهور های آمریکا با او عکس یادگاری انداخته اند. او که چند روز پیش و در سن 82 سالگی در گذشت نخستین انسانی است که یک پیاده روی 59 متری را روی سطح ماه انجام داد و پرچم آمریکا را روی سطح ماه نصب کرد. پرچمی که موج دار بودنش بباعث شدتا روس ها این شبه را ایجاد کنند که این سفر انجام نشده است. آرمسترانگ هنگامی که پا به ماه گذاشت جمله معرفی شد که بعدها بسیار نقل شد و آن جمله این بود: این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است.
نظرات کاربران
UserName