ناگفته های دانه های برف به روایت تصاویر!
ساختار برفهای مختلف آنقدر از هم متفاوتند که حتی دانشمندان را نیز گیج کرده اند.این اطلاعات به تازگی توسط محققان در مرکز تحقیقات کشاورزی Beltsville در مریلند با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی فوق العاده بدست آمده است که موفق شدند دمای محیط آزمایشگاه را به 170- درجه سانتیگراد رسانیده و به بررسی سلولهای دانه های برف بپردازند.ساختار این دانه های برفی بر اساس نوع تبلور، منطقه بارش برف و درجه محیط برفی متفاوت بودند.
نظرات کاربران
UserName