تحول جهان بسمت هندسه ای جدید
اینفو گرافی تحول جهان بسمت هندسه ای جدید، مروری است بر بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه هادر تاریخ 22 تیر ماه 1391
نظرات کاربران
UserName