جنبش عدم تعهد به روایت اینفوگرافی
جنبش عدم تعهد طی نیم قرن گذشته 15 اجلاس را در کشورهای مختلف عضو این جنبش برگزار کرده و هماکنون قطار آن به ایستگاه تهران رسیده است. برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، تهران را به کانون توجهات جهانی تبدیل کرده است. کشوری که غرب سالهاست سخن از انزوای آن به میان میآورد، اکنون میزبان کشورهایی شده که زمانی گرد هم آمدند که نشان دهند نه به بلوک غرب و نه به بلوک شرق تعهدی ندارند و تحتالحمایه نمیشوند.برای مشاهده خلاصهای از این نشستها به روایت اینفوگرافیک به تصویر بالا مراجعه کنید.
نظرات کاربران
UserName