معروفترین انواع پروانه های جهان
پروانهها از جمله زیباترین موجودات جهان هستند و برخلاف آنچه بسیاری تصور میکنند، این موجودات زیبا یک نوع یا گونه نیستند، بلکه تاکنون بیش از 18 هزار نوع و گونهپروانه تاکنون کشف شده است.
نظرات کاربران
UserName