تصاویری کمیاب از جنگ ویتنام
جنگ آمریکا علیه ویتنام نزدیک به دو دهه طول کشید. آمریکا با استفاده از تمام توان نظامی و تجهیزات پیشرفته خود بعد از 16 سال جنگ و نبرد با ویت کنگها و پارتیزانهای ویتنام بدون هیچ دستاوردی و با شکست کامل مجبور به ترک ویتنام شد.
در زیر تصاویریاز این جنگ که نشریه تایم منتشر کرده است رامیبینید:
نظرات کاربران
UserName