دو شاخه گل لاله زرد
تنوع رنگ گل در لاله به حدی است که میتوان گفت به جز رنگ قهوهای تمامی رنگها را دارا است. در اکثر موارد انواع چندهزار گانهٔ لاله تنها بر اساس تفاوت رنگ از یکدیگر مجزا شدهاند. بطور کلی این گل به ۷ گروه رنگی سفید، زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، بنفش و سبز تقسیم میشود که در هر گروه نیز به غیر از تفاوت در درجهٔ رنگ در شکل رنگآمیزی نیز مانند دورنگ بودن، حاشیهدار بودن و وجود رگهٔ رنگی در درون گلبرگ با یکدیگر تفاوت دارند. طول گیاه در بیشتر انواع خودرو کمتر از ۲۰ سانتیمتر است.
نظرات کاربران
UserName