گل رز سفيد رنگ به همراه يك برگ شفاف
نام علمي گل رز Rosa Warm Welcome میباشد. خانواده ROSACEAE : اين واريته رونده رز به بلندي و گستردگي 2/2 متر است. گلهاي نارنجي- قرمز آن از تابستان تا پاييز ظاهر مي شوند.نيازها: به مكان آفتابي، خاك حاصلخيز و مرطوب با زهكش خوب نياز دارد و حداقل دماي قابل تحمل آن 15- درجه سانتي گراد است . براي سلامتي گياه و بالا بردن كيفيت گلدهي، در فصل خواب گياه آن را هرس كنيد. ازدياد: از طريق پيوند شكمي در تابستان و يا تهيه قلمه هاي چوب سخت در پاييز امكان پذير است
نظرات کاربران
UserName