گلهاي آفتابگردان در كنار هم
گل آفتابگردان در ادبیات فارسی نماد عشق و وفاداری است. از دانه گل آفتابگردان برای روغن کشی (روغن خوراکی) و استفاده خوراکی استفاده میشود. وجه تسمیه آن این است که این گل تا وقتی دانه های آن رسیده نشده و می تواند باحرکت خورشید حرکت می کند. گل آفتاب گردان گیاهی است یکساله و تا حدود سه متر رشد می کند . گل آندرشت و زیبا و بقطر 35 سانتیمتر می باشد . در وسط گل قرمز رنگ آن دایره ای قهوه ای رنگ وجود دارد که تخم های آفتاب گردان دودارور آنرا گرفته اند . این گیاه در اکثر نقاط دنیا وجود دارد . از تخم آفتاب گردان روغن گرفته می شود که اشباع نشده است و برای پخت و پز مناسب است.
نظرات کاربران
UserName