چند گل شيپوري سفيد داخل گلدان
سرده گل شیپوری(نام علمی:Zantedeschia) نام یکسردهازگیاهان گلداراست. به انگلیسی به آن Calla یا calla lily گفته میشود. بطور طبیعی در جنوب قارهآفریقااز کشورآفریقای جنوبیتامالاوییافت میشود. گل شیپوری یک گیاهریزومداراست. طول گیاه بین ۱ تا ۲ و نیم متر میرسد. طول برگ بین ۴۵–۱۵ سانتیمتر است. ظاهر گل آن قیف مانند و به رنگ سفید درخشان، زرد یا صورتی است. برگ های این گیاه ممکن است پخته و خورده شود.
نظرات کاربران
UserName