گلهاي صورتي
در جامعه مدرن امروزي گلهاي طبيعي مصرف زيادي جهت مراسم و مناسبهاي گوناگون دارند . بطور خلاطه مي توان گفت كه گلهاي كوچك زيبا و تازه به منظور بيان افكار ، احساسات افراد و برقرار كردن ارتباط به كار مي روند . زيگي را رنگارنگ و زيبا و خوشايند مي سازند و به شهرهاي مدرن زندگي تازه اي مي بخشند.
نظرات کاربران
UserName