گلهاي رز صورتي
معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته : یک شاخه رز : یک احساس عاشقانه فقط برای تو . دو شاخه رز : دوستت دارم . پنج شاخه رز : بی نهایت دوستت دارم . دوازده شاخه رز : عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است . سی و شش شاخه رز : احساس وابستگی رمانتیک . نود و نه شاخه رز : عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد . سیصد و شصت و پنج شاخه رز : هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم
نظرات کاربران
UserName