گلهاي رز گلبهي
گل سرخ (Rosa centifolia) از گیاهان دارویی است. تیره گل سرخ درختچهای با شاخههای قهوهای پوشیده از تیغ و برگچههای آن دندانه دار و گلهای قرمز، صورتی، زرد و یا سفید دارد. بوتههای گل سرخ، معمولا برای زیباسازی فضاهای سبز، باغها، پارکها، خیابانها، پرچینها و خانهها استفاده میشوند.
نظرات کاربران
UserName