برگهاي پاييزي
به هنگام پاییز بسیاری از انواع گیاهان برگهای خود را از دست میدهند و به اصطلاح خزان میکنند. دمای هوا نیز در فصل پاییز تا اندازه زیادی پایینتر از تابستان است. در پاییز، روزها کوتاه تر و شبها طولانی تر میشوند. در بخش هایی از جهان در این فصل میزان بارش زیاد تر میشود. اسم پاییز در فرهنگ لغت به معنای پایریز میباشد یعنی زمانی که برگ درختان به زیر پا میریزد و در زمان قدیم پایریز نام گرفته و کم کم در طول مدت زمان به شکل امروزی پاییز تغییر نام داده است. روز اعتدال پاییزی را در ایران از دیرباز جشن میگرفتهاند. این جشن که در روز مهر از ماه مهر برگزار میشود جشن مهرگان نام دارد.
نظرات کاربران
UserName