تغيير رنگ برگ در پاييز
تحقيقات جديد دانشمندان نشان ميدهد رنگ قرمز برگ درختان در فصل پاييز ناشي از پيدايش مادهاي است كه در توت فرنگي، سيب سرخ و آلو نيز سبب جلوه رنگ قرمز در آنها ميشود. محققان از سالها پيش موفق به شناسايي مولكولهايي شده بودند كه سبب پيدايش رنگ زرد و نارنجي در برگ گياهان در فصل پاييز ميشود، اما علت قرمز شدن برخي برگها همچنان به شكل يك معما باقي مانده بود.
نظرات کاربران
UserName