برگهاي نازك و سوزني
وضوح در جهت طول350
وضوح در جهت عرض350
نظرات کاربران
UserName