دو جوانه سبز در گلدان
بسیاری از گیاهان مناطق خشک دارای برگهای ضخیم و گوشتی هستند که آب را در خود ذخیره میکنند. مثلا" دمبرگ نوعی درخت در ماداگاسکار ٬ مقدار زیادی آب ذخیره میشود. رهگذران تشنه با سوراخ کردن دمبرگ ٬ از آب درون آن استفاده میکنند. پیچکها برگهای باریک و کشیده هستند و به بالا رفتن گیاه کمک میکند. برگهای حشره خوار نیز ویژگیهایی دارند. این برگها میتوانند حشرهها را جذب کنند و بدام بیاندازند. این گیاهان بیشتر در منطقههای مرطوب رشد میکند و مواد غذایی خود را از شکار حشرهها بدست میآورد.
نظرات کاربران
UserName