تصوير يك جوانه زيبا از نزديك
امام صادق(ع) فرمودند : درخت بکارید و کشاورزی کنید که هیچ عملی از این حلالتر و پاکیزهتر نیست. اصول کافی، ج5، ص260.
نظرات کاربران
UserName