ساخت فرشی که فقط 4 روز عمر می کند
این فرش که از جنس گل است به صورت هر دوسال یک بار در مرکز بلژیک ایجاد می شود و طرحی زیبا از خود به جای می گذارد.
این فرش که فقط 4 روز عمر دارد؛ کاملا داوطلبانه توسط مردم و گل کاران این کشور ساخته می شود.
این فرش غول پیکر در پایتخت بلژیک هر دو سال یکبار در بروکسل ساخته می شود و این یکی از جاذبه های توریستی این کشور محسوب می شود چرا که برای مشاهده و شرکت در ساخت این فرش گردشگران بسیاری به منطقه سفر می کنند.
نظرات کاربران
UserName