علی امینی نابغه قرآنی
علی امینی 10 ساله حافظ قرآن کریم است که از کودکی به حفظ قرآن اهتمام ورزیده و با توفیقات الهی توانسته است آیات قرآن را به صورت ترتیبی و موضوعی همراه با ترجمه به خاطر بسپارد. وی که با تفسیر آیات این کتاب آسمانی نیز آشنایی دارد، در مورد هر آیه میتواند توضیحات مربوط به مفاهیم آن را نیز به مخاطبین بدهد.وی تاکنون بیش از 10 رتبه برتر در مسابقات استانی و کشوری قرآن و نهجالبلاغه کسب کرده است و به عنوان مبلغ خردسال در شبکههای داخلی و خارجی به اجرای برنامه میپردازد
نظرات کاربران
UserName