خیابانی که سرزمین عجایب آلیس را رنگ واقعیت بخشیده است!
در جنوب شهر پورتو در برزیل خیابانی وجود دارد که مزین به چترهای رنگی است که از آسمان آویزان شده اند.قدم زدن در این خیابان توهم قدم زدن در سرزمین عجایب شخصیت خیالی آلیس را القاء می کند. نام این خیابان را "بارانهای رنگی" نامیده اند.
نظرات کاربران
UserName