تبلیغات منتشر شده جالب از یک خمیر دندان
تبلیغات جالب یک خمیردندان با نام ماکسیم است که درون دندان ها را با سازه هایی از تمدن بشری در مصر و یونان نشان میدهد. منظور از پخش این تبلیغات شاید این باشد که در صورتی که مسواک زده نشود باکتری های داخل دندان چنین تمدن هایی برپا خواهند کرد.
نظرات کاربران
UserName