نود سال پیش اینطوری تصادف می کردند!
امروز یا نود سال پیش فرقی نمی کند تصادف همزاد اتومبیل بوده است. این تصاویر توسط لزلی جونز عکاس آمریکایی در بین سالهای 1920 تا 1930 گرفته شده که شاید دیدن آنها جالب باشد.
نظرات کاربران
UserName