قران کریم
قدر در لغت به معناى اندازه و اندازه‏گیرى است. تقدیر نیز به معناى اندازه‏گیرى و تعیین است. اما معناى اصطلاحى قدر، عبارت است از ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودى هر چیز، قدر نام دارد.
نظرات کاربران
UserName