انا انزلناه فیه لیله القدر
شب قدر در قرآن کریم در سوره دخان با صفت مبارکه آمده و در سوره قدر بهتر از هزار ماه دانسته شده است.
نظرات کاربران
UserName