استغفر الله ربی و اتوب الیه
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
//یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است
//تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
//هر دلی از حلقه ای درذکریا رب یا رب است . . .
نظرات کاربران
UserName