شب قدر

امام صادق (ع) به ابوبصير فرمود: در هر يك از دو شب بيست و يكم و بيست و سوم صد ركعت نماز بخوان و تا مى­توانى آن دو شب را تا سپيده صبح شب زنده دارى كن و در آن دو شب غسل كن. ابوبصير عرض كرد: اگر نتوانستم ايستاده نماز بخوانم، چطور؟ امام فرمودند: نشسته بخوان. عرض كرد: اگر باز هم نتوانستم؟ امام فرمودند: خوابيده بخوان. عرض كرد: اگر باز هم نتوانستم؟ امام فرمودند: ايرادى ندارد كه سر شب كمى بخوابى و باقى مانده شب را به هر نحوى كه مى­توانى به عبادت بپردازى، چون در ماه رمضان درهاى آسمان گشوده است، شيطان­ها در زنجيرند و اعمال مؤمنان پذيرفته مى­شود. منبع: شیخ حرّ عاملی؛ وسائل الشيعه، ج 10، باب 32، ص 354.

نظرات کاربران
UserName