ابتکاری جالب برای اتوبوس های لندن در آستانه المپیک!
یک هنرمند خوش ذوق انگلیسی، چند ماه پیش طرحی جالب را برای ساخت اتوبوسهای مخصوص حمل و نقل تماشاچیان مسابقات المپیک ارائه کرده بود، که اکنون به مرحله ساخت رسیده است. در این طرح جالب، اتوبوسهای قدیمی و مشهور لندن که از سال 1957 بعه همین شکل مانده اند و به همین علت نیز در دنیا معروف هستند،دچار تحول شده است. اتوبوسهای المپیک دارای 2 بازو از جنس فایبر گلاس بوده و مثل ورزشکاری است که در حال ورزش کردن می باشد. قرار است از روز 27 جولای که شروع بازیهای المپیک است ،رسما به خط مسافربری وارد شده و در اختیار تماشاگران قرار گیرد
نظرات کاربران
UserName