هنری متفاوت!
مداد، اسباب دست هنرمندان، دانشمندان، معماران، و... است برای نوشتن و رسم کردن. آنچه در این تصاویر خواهید دید، اما، نگاه دیگری است به این نوشت افزار. یک هنرمند از ترکیب چند مداد زیورآلات جالبی درست کرده است که در زیر ملاحظه می فرمائید:
نظرات کاربران
UserName