"شکوه عشق" در میان فلامینگوها!
همزمان با فصل جفت گیری فلامینگوها این منظره زیبا از عشق به طور اتفاقی و بدون دخالت بشر بوجود آمده است.این لحظه ناب توسط عکاسی آلمانی تبار در مکزیک شکار شده و نام آنرا "شکوه عشق" نامیده است.
در این فصل که همزمان با فصل جفت گیری فلامینگوها مصادف شده است،چنین منظره زیبایی از عشق بوجود آمده است.این لحظه ناب توسط عکاسی آلمانی تبار در مکزیک شکار شده و نام آنرا "شکوه عشق" نامیده است. آقای نیگه ،عکاس حرفه ای زندگی حیوانات معتقد است زندگی فلامینگوها با سایر پرندگان بسیار متفاوت بوده و عشق واقعی میان جفت ها را به وضوح می توان دید. از این رو او سالهاست که تمرکز اصلی اش بر روی زندگی فلامینگوها بوده و همیشه آرزو داشته است که آنچه را که او از عشق میان پرندگان می دیده است،به معرض دید مردم دنیا بگذارد. همچنین عکسهای دیگری را نیز از زندگی گروهی این پرندگان متحد به ثبت رسانیده که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
نظرات کاربران
UserName