تصویر صحنه ای از بازی ایرانی میرمهنا
طراحی مرحله استاندارد بازی میرمهنا از نقاط قوت آن محسوب می شود. استفاده به جا و اصولی از آیتم های موجود در صحنه، قرار گیری مناسب نقاط پوششی، مسیرهای متنوع و به جا برای پیشبرد مرحله که در عین پیچیدگی بازیکن را سردرگم نخواد کرد و ایجاد تنوع در محیط و گیم پلی در مراحل مختلف از جمله ویژگی های طراحی مرحله در این بازی محسوب می شود. از خصوصیات بارز این بازی می توان به ضبط حرکات در این بازی به جدیدترین روش در دنیا (موشن کپچر) اشاره کرد که بهره گیری از این تکنولوژی به طبیعی تر شدن حرکات و صحنه های این بازی افزوده است.
نظرات کاربران
UserName