تصویر صحنه ای از بازی ایرانی میرمهنا
میرمهنا یک بازی اول شخص ایرانی است که داستان آن بر اساس زندگینامهی میرمهنا مبارز ایرانی دورهی کریمخان زند شکل گرفته است. دورهای که با استعمار هلند و انگلیس و سلطه کمپانی هند شرقی بر جزایر جنوبی ایران و خصوصا جزیره انگلیسهمراه بوده است. کتاب چند جلدی “بر جادههای آبی سرخ” اثر زنده یاد نادر ابراهیمی که داستان زندگی و مبارزات این شخصیت را در قالب داستانی مرور میکند منبع اصلی نگارش داستان این بازی است.
نظرات کاربران
UserName