نقاشی کتابهای روی هم
کتاب از دیرباز، حافظ و احیا کننده تفکر و اندیشه های والا و منبع عظیمی بوده است که طالبان علم، اندیشه و حقیقت را سیراب نموده، ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین این نکته است که امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن و کار آمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: "هركه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشْ‏بخشى را از دست نداده است." غرر الحكم و درر الكلم، حديث8126
نظرات کاربران
UserName