مریخ را این بار از دریچه ای متفاوت ببینید
از زمانی که بشر توانست قدم بر کرات دیگر بگذارد و آنرا به تسخیر خود درآورد، زندگی بشر رنگ و بویی دیگر گرفت.هر روز با خبری عجیب و یا عکسی شگفت انگیز غافلگیر شده و در برابر عظمت خداوند متعال ،چیزی برای گفتن نداریم. این بار نیز همانند قبل ایستگاه فضایی مستقر در مریخ تصاویری بی نظیر و 360 درجه از این سیاره تهیه کرده و به کمک ماهواره برای زمین مخابره کرده اند. این تصاویر از حیث عریض بودن منحصر بفرد بوده و اولین باری است که بشر توانسته یک دوربین پانورامای قوی بسازد و آنرا به مریخ بفرستد.
نظرات کاربران
UserName