افتتاح بلندترین آسمان خراش اروپا
با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابتهای المپیک لندن هر روز پروژهای جدید در این شهر افتتاح میشود و شارد اکنون بلندترین آسمان خراش اروپاست که توسط معمار ایتالیایی رنزو پیانو طراحی شده است و در آستانه المپیک در این شهر در میان نورافشانی افتتاح شد.
نظرات کاربران
UserName