هنرنمایی تنها با یک تخته وایت بورد و ماژیک
جرجی آکلید،معلم یک دبیرستان در یک زنگ تفریح دانش آموزان توانست آثار هنری غیر قابل باوری را به وسیله یک ماژیک وایت بورد بر روی تخته کلاس بوجود آورد. این معلم خوش ذوق از کودکی به عنر نقاشی و طراحی علاقه شدیدی داشته است و همیشه در پی یافتن زمانی برای ابزار هنر خود به دنیا بود،این فرصت را مغتنم شمرده و دانش آموزان مدرسه اش را متحیر کرد. یکی از ویژگی های خاص و استثنائی این معلم نقاش،سرعت عمل وی و مهارت بالای او در تجسم می باشد، چرا که زمان تفریح دانش آموزان تنها 25 دقیقه بوده و او در طی همین مدت کوتاه توانسته است که اینچنین ماهرانه نقاش کند. در ادامه برخی دیگر از آثار وی را که همگی بر روی تخته وایت بورد هستند را مشاهده می کنید:
نظرات کاربران
UserName