عکس های جذاب از زندگی نهنگ ها
لحظاتی نادر از زندگی نهنگ ها در اقیانوس به عکس تبدیل شد! اندی مارچ با انتخاب جای مناسب و صبر بسیار توانست لحظات نادری از زندگی نهنگ ها را در اقیانوس ثبت کند. در یکی از این تصاویر، نهنگ شبیه مار ماهی شده است.
نظرات کاربران
UserName