دنیای شگفت انگیز ستارگان
لینکون هاریسون ،عکاس حرفه ای طبیعت که تاکنون دوبار نیز به خاطر عکسهای زیبایش برنده جایزه برترین عکاس سال شده است، اینبار دست به کاری هنری و فوق العاده زده است.
او یک شب کامل و پرستاره برای گرفتن این عکسها در نقطه ای ثابت مانده و از تمامی حرکات ستارگان در هر ثانیه عکاسی کرده است.سپس با کنار هم قراردادن تمامی عکسها، منظره ای فوق العاده و باورنکردنی همچون تصاویر زیر پدید آمده است. تصاویر شگفت انگیز زیر،نشان می دهد که در یکی شب کامل به دلیل چرخش زمین ،موقعیت ستارگان تغییر کرده و تشکیل حلقه های تو در تو را می دهند. همچنین هاریسون اقرار کرد که این تصاویر،زیباترین عکسهایی است که تاکنون گرفته و در پی آن به عظمت خداوند بزرگ پی برده است.همچنین هاریسون اقرار کرد که این تصاویر،زیباترین عکسهایی است که تاکنون گرفته و در پی آن به عظمت خداوند بزرگ پی برده است.
نظرات کاربران
UserName