موشک شهاب سه در قاب تصاویر
موشک شهاب 3، یک موشک بالیستیک میان برد سوخت مایع ساخت ایران است که براساس موشک نودونگ ساخته شده است. طراحی این موشک به پروژه مشترک موشک های بالیستیک ایران و کره شمالی در دهه 1980 باز می گردد که موشک دور برد نودونگ در جریان آن تولید شد. نخستین آزمایش نودونگ که بر اساس طرح کلی خانواده موشک های روسی اس اس 1- اسکاد تولید شده بود ؛ در دهه 1990 به طور مشترک توسط دو کشور ایران و کره شمالی انجام شد. اما پس از آن ایتن همکاری به پایان رسید و ایران موشک شهاب 3 را بر اساس نمونه های آزمایشی نودونگ 1 که در سال 1993 دریافت کرده بود طراحی کرد. برد این موشک با کلاهک 1200کیلویی تا 1300 کیلومتر ، با کلاهک 1 تنی تا 1500 کیلومتر و با کلاهک 800کیلویی تا 1700 کیلومتر اعلام شده است.
نظرات کاربران
UserName