گله های مرغابی ها در مزارع ژیژیانگ چین
در این تصاویر جالب کشاورژ چینیی رو مشاهده می نمایید که در حال جابجایی گله مرغابی های خود از سطح است . انبوه مرغابی ها تعجب همگان را موجب شده است.
نظرات کاربران
UserName