توقف بازی فوتبال به دلیل بارش شدید باران
بازی فرانسه و اوکراین با باراش شدید باران همراه بود به گونه ای که در دقیقه پنج بازی داور باز را متوقف کرد و یک ساعت بعد با فروکش کردن موج باران بازی از دقیقه پنج از سر گرفته شد که سرانجام فرانسه پیروز این رقابت شد.
نظرات کاربران
UserName