تصاویری از بی خانمان های اسپانیایی
این تصاویر متعلق است به از زندگی یک گروه از بی خانمان های اسپانیایی که در خیابان زندگی می کنند ... این بی خانمانی متاثر از بحران اقتصادی ایست که اسپانیا به آن گرفتار است.
نظرات کاربران
UserName