پوستر نام مبارک حضرت محمد صل الله علیه وآله و سلم
27 رجب سالروز بعثت حضرت محمد(ص) از روزهای خوب و متبرکی است که اعمالی برای شب و روز آن ذکر شده تا امکان بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از این فرصت معنوی فراهم شود. 1- غسل 2- بسیار صلوات فرستادن.3- زیارت حضرت رسول و امیرالمؤمنین .
نظرات کاربران
UserName