پوستر نام مبارک حضرت محمد صل الله علیه وآله و سلم
روز مبعث، روز مرگ قساوت ها و شرارت ها بود؛ روز مرگ کرامت هایی که به پای بت ها قربانی می شد؛ روز مرگ جهل و شرک و پرستش های ناروا بود.
نظرات کاربران
UserName