برگ هایی که با موی انسان ساخته شده اند
برگهایی به ظرافت مو و زیبایی طبیعی توسط هنرمندی به نام جنی شروس ساخته شده اند. این برگ ها از به هم تابیده شدن رشته های موی انسان به هم ساخته شده اند.
نظرات کاربران
UserName