پرواز بین قاره ای با هواپیمای خورشیدی
دو خلبان با اولین هواپیمای خورشید توانستند فتصله میان سوئیس و مراکش را با انرژی خورشیدی پرواز کنند و اولین پرواز بین قاره را با هواپیمایی تجربه کنند که از سوخت پاک بهره می گرفت. شامگاه روز گذشتهاین هواپیما در فرودگاه رباط در مراکش به زمین نشست.
نظرات کاربران
UserName