استخرهای رنگارنگ نمک در خلیج سان فرانسیسکو

اگر زمانی گذرتان به خلیج سان فرانسیسکو بیافتد، یکی از دیدنی ترین مناطق دنیا را با چشم شاهد خواهید بود. شرکت کارگیل دارای استخرهای بزرگ تبخیر نمک جهت بازیافت نمک از دریاست . این فرآیند تولید نمک پنج سال به طول می انجامد. مراحل مختلف تشکیل کریستال های نمک ، رنگ های متفاوتی به این استخرها میدهد که چهره طبیعی این منطقه را بسیار قابل توجه می کند.
نظرات کاربران
UserName