درفک به روایت تصاویر
درفک نام آتشفشان خاموشی در استان گیلان و در رشتهکوه البرز است. نام قلهٔ درفک به روایتی از دال فَک ) دٌلفَک( آمده است که در گویش ديلمي، دال، نام پرندهای است از خانواده عقاب و فَک به معنی آشیان و آشیانه است. بنابراین دالفک، یعنی آشیانه عقاب. اما بر اساس روایت دیگری، نام درفک از قوم دربیک آمده که تیرهای از ساکنان حوالی دریای خزر بودهاند.
قلهٔ درفک در ارتفاع ۲۷۳۳ متری البرز غربی در کوههای گیلان قرار دارد. این قله را از چند مسیر میتوان صعود کرد.
کاسهٔ درفک که بزگترین دهانهٔ آتشفشان ایران است محل ییلاق دامدارانی است که در تابستان از روستاها و جنگلهای دمکرده به این قله کوچ میکنند. در کاسهٔ درفک یک غار وجود دارد که ییلاقنشینان منطقه در تابستان از یخهای آن
نظرات کاربران
UserName